Museovirastokatselmus 15.2.2007

Kirkkohuoneessa käydyn alustavan asiantuntijakeskustelun jälkeen tutustuttiin tornirakenteisiin. Todettiin, että kirkkosalin kostuneiden eristeiden poistaminen voidaan aloittaa välittömästi yläkautta irrottamalla niitä kattava tornin ensimmäisen tason kansilaudoitus.

Lähtökohdat, rakennustapa, materiaalit:

  1. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö
  2. Laissa suojeltu rakennus, "raskas status, arvorakennus, etuoikeutettu, kuuluu huippukatraaseen"
  3. Kirkkorakennuksen tulevassa entisöintityössä päälinjana "palaaminen entiseen"
  4. Rakenteiden tulee olla puuta; lanterniinipilarit mäntyä - 14 lustoa tuumalle, julkisivu- ja salin kattolaudoitus kuusta, paksuus 28 - 32 mm - ilmakuivaus (hyvälaatuisen puun hankkimista ei nähty ongelmana - museoviraston yhteystiedot)
  5. Tavoitteena kirkkosalin kosteusvaurioituneen kipsilevyverhouksen poistaminen (tuleva kattopinnoite vaurioituneen levypinnan tasalle / reunakoristelun säilyttäminen)
  6. Lämmöneristeenä käytetyn vuorivillan poistaminen, tilalle paksumpi kerros selluvillaeristettä
  7. Puuosien kiinnitykseen voidaan käyttää sinkittyjä nauloja
  8. Puun pintakäsittelyyn öljymaali, myös liimamaali mahdollinen salin katossa
  9. Torniosan palosuojauksen parantaminen, hälytysjärjestelmän asentaminen

Yhteisenä tavoitteenamme on saattaa Teijon käyttökirkko seuraavien sukupolvien iloksi sadan vuoden päähän.