Vesivahinko

11.-12.12.2006 välisenä yönä myrskytuuli ja sade pyyhkivät Teijon kirkkoa. Tilanteen vakavuus tuli selväksi ensimmäisen katselmuksen perusteella 14.12. Kirkkoyhdistys laati kirjallisen vahinkoilmoituksen 5.1.2007. Pohjolan vakuutustarkastaja tarkasti kohteen 24.1.2007.

Aavistus kattorakenteiden vuoto-ongelmasta saatiin kirkkosalin keskikäytävän maton osittaisesta kastumisesta 14.12.2006. Suntio Tuulikki Soini hälytti paikalle yhdistyksen puheenjohtajan Hannu Paunilan. Vesi näytti tippuvan kipsilevyverhoillun salin katon muutamista saumoista. Seuraamalla kosteusjälkiä, kirkontornin sisäosan lauta- ja runkorakenteet osoittautuivat osittain kostuneiksi. Vesi valui lanterniinin liimapuurakenteisten kannatinpilareiden alapäästä ja kattohuoltoluukun reunoilta.

Pohjolan kosteuskartoittajan raporttiin 21.12.2006 on kirjattu: Kellotapulin välitasanteiden ja sisäseinien silmämääräisessä tarkastuksessa todettiin puurakenteiden olevan paikoin märkiä. Kellotapulin välitasanteissa ja sisäseinissä havaittiin paikoin puurakenteiden tummuneen, mikä viittaa myös aiempaan kosteusvaurioon. Kirkkosalin katosta saumat olivat tulleet esiin kosteuden takia. Yläpohjan eristetilan mittauksissa havaittiin kohonnutta kosteutta (ks. Kirkko / Pohjola hylkäsi kirkon).

Suositeltavat toimenpiteet:

  1. kellotapulin vesikatteen vuotokohtien korjaaminen
  2. kellotapulin puurakenteiden kuivaaminen ilman koneellista kuivausta, koska lämpötila tapulissa on sama kuin ulkoilmassa
  3. yläpohjan kosteiden eristeiden poistaminen
  4. yläpohjan alapinnan levyrakenteen kunnon tarkastaminen purkutyön yhteydessä
  5. yläpohjan kosteiden puu- ja levyrakenteiden koneellinen kuivaus
  6. kirkkosalin katon tasoitetöiden uusiminen tarvittavilta osin
  7. kirkkosalin kattomaalauksen uusiminen