Teijon kirkon kunnostusprojekti 2007-2009

Joulukuussa 2006 Teijon kirkon suntio huomasi kirkon lattialla vesilätäköitä, jotka olivat aiheutuneet edellisen yön myrskyn suihkuvirtauksista. Vuotokohta paikallistettiin kirkon kattorakenteisiin, tällä kertaa kattoluukkuun. Ilmanpaine oli nostanut vesinorot kattoluukun reunojen ylitse. Tornin puiset välitasanteet lätisivät kenkien alla. Vauriot ulottuivat kirkkosaliin: sisäkaton levyverhouksen saumat avautuivat. Yläpohjan lämmöneristeet olivat kastuneet.

Erittäin kaunis, vuonna 1830 valmistunut kivikirkko on yksityinen, joten ongelmaa ei voitu sysätä Perniön seurakunnalle. Kirkon omistava Teijon Kirkkoyhdistys ry joutui kohtaamaan valtavan haasteen.

Tilannearvion jälkeen yhdistyksen hallitus toimi nopeasti ja käynnisti projektin kirkon korjaamiseksi. Projektin teemaksi valittiin "Teijon kirkko kuntoon" ja sen kestoksi arvioitiin kolme vuotta. Työ alkoi tammikuun alussa uutisoinnilla paikallisissa sanomalehdissä.

Alusta pitäen oli selvää, että vakavasta vahingosta ei selvitä pienellä korjauksella. Työn vaativuutta lisäsi "suojelustatus"; Suomen pienin kivikirkko on suojeltu valtakunnallisesti arvokkaana ympäristöministeriön erillisellä päätöksellä.

Vuoden 1972 rajun tulipalon jälkeen kirkon kaikki kattorakenteet oli jouduttu rakentamaan uudelleen. Puurakenteet paloivat soihtuna ilmaan. Tornikello putosi pääoven eteen hiiltyneen puukasan päälle. Vuoden 1973 rakennustapa osoittautui turmiolliseksi: veden tihkumista rakenteisiin, lahoa ja hometta.

Vain noin 30 vuotta tämän jälkeen tuli aika korjata joulukuun 2006 vesivuodon aiheuttamat välittömät vauriot sekä uudistaa kellotornin ja kattolyhdyn rakenteet kestämään seuraavat sata vuotta. Välttämätön työ saatiin tehdyksi suunnitellussa ajassa.

Huoltaminen ja ylläpito on jatkuvaa ja määräaikaista toimintaa. Saumatun peltikaton maalauskunnostukseen olisi ryhdyttävä pikaisesti. Lähivuosien tehtäväksi jää tornirakenteiden alempien tornirakenteiden lautaverhousten uusiminen nyt tehdyn mallin mukaisesti.

Teijon kirkon pelastaminen on kulttuurihistoriallinen merkkiteko, jonka rahoittamiseen - 100 000 €:a - osallistuneet yhteisöt ja yritykset ansaitsevat lämpimän kiitoksen.

Erityisesti kiitämme:
- Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto
- Museovirasto
- Jenny ja Antti Wihurin rahasto
- Teijon Alueen Kyläyhdistys
- Perniön Kotiseutuyhdistys
- Perniön Seurakunta
- Perniön kunta
- Teijon juhannusjuhlatoimikunta
- Perniön Osuuspankki

Viidenkymmenen talkoisiin osallistuneen työpanos on ollut ratkaisevan tärkeää.