Teijon Ruukinkartano Oy ja Perniön kunnan (kaavoittajana Sunnittelukeskus Oy) yhdessä laatima ruukinkartanon asemakaava. Hautausmaalle on osoitettu merkintä EH/s ja määräys: Hautausmaa, jota on hoidettava ja ylläpidettävä niin, että hautausmaan kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Kirkkoyhdistys oli pakotettu vuosikausia kestäneeseen kamppailuun kaavaprosessissa turvatakseen hautausmaan säilymisen ja tulevaisuuden käyttömahdollisuudet. Kaavahanke oli malliesimerkki avoimuuden ja vorovaikutuksen tietoisesta välttelystä ja valtakunnallisestikin arvokkaiden kulttuuriarvojen vähäisestä arvostamisesta. Vastustus tuotti tulosta.Takaisin galleriaan | Seuraava kuva