Lanterniinia kannattavat järeät liimapuupilarit ja osa niiden kannatuspalkeista ovat lahoamassa vesikattorakenteen lävitse tihkuneen kosteuden johdosta. Vasta vuonna 1973 asennetut liimapuupilarit eivät kestä sään rasitusta. Vaurioituneet rakenteet on uusittava hyvää rakennustapaa noudattaen. Kuvan alareunassa kellokoneistoja.Takaisin galleriaan | Seuraava kuva