Kirkonkello putosi välilaipiolle ja sieltä hiiltyneeseen puukasaan maanpinnalle. Kellon sointiääni kärsi vaurioita, joita ei ole saatu korjattua. Kuva Toivo Holmberg v. 1972. Kello: Ylinnä reunassa yksi akanttipalmettinauha. Kirjoitus: NUU WARANDE/HÖGWALB. H: BARON OCH/ÖVERSTELÖJTN. CLAES FLEMMING/EGARE AV TYKE BRUUK/HANDELSMANNEN J. JACOB KYK./SEDAN JAG 1696 GJORT TJÄNST TILL 1741./DEN 30 NOV: BLEV JAG MED KLOCKSTAPELEN/FÖRDÄRWET AV EN HÄFTIG STORM. MED/FORSORG AV J: KYK I ÅBO FÖRBÄTTRAT ANNO 1742./LABOREM PRAESTITIT A. ERICO NÄSMAN HOLM. Klaus Fleming, korkeasyntyinen vapaaherra ja everstiluutnantti Teijon ruukin nykyinen omistaja. Kauppias J. J. Kijk. Kun minä v, 1696 valmistettuna olin palvellut v:teen 1741 hävitti minut tapuleineni marraskuun 30 p:nä äkillinen myrsky. J. Kijkin toimesta Turussa parannettu v. 1942. Työn teki E. Näsman Tukholmasta.Takaisin galleriaan | Seuraava kuva